Volvo, który został przez policję niedopuszczony do ruchu.

Volvo, który został przez policję niedopuszczony do ruchu.

Volvo, który został przez policję niedopuszczony do ruchu.

U nas w warsztacie zostaną usunięte usterki i auto zostanie sprawdzone przez stację dianglostyczną.