Jums vajadzīga eksperta palīdzība?

​ +49 9771 6356823

​ +49 1515 0300916

​ +49(0)1714 975307

Ātruma pārsniegšana ar kravas transportu un autobusiem Vācijā

Jūs esat pārsniedzis atļauto ātrumu ar kravas auto vai autobusu,  kura kopējais pieļaujamais svars ir virs  3.5 t:

 • vairāk nekā 5 minūšu laikā vai vairāk nekā divreiz kopš brauciena sākuma
  • līdz 15 km/h 80 eiro
  • 16 - 20 km/h 80 eiro
  • 21 - 25 km/h 95 eiro
  • 26 - 30 km/h 140 eiro
  • 31 - 40 km/h 200 eiro
  • 41 - 50 km/h 280 eirо
  • 51 - 60 km/h 480 eirо
  • vairāk nekā 60 km/h 680 eiro
 • vairāk nekā 5 minūšu laikā vai vairāk nekā divreiz kopš brauciena sākuma
  • līdz 15 km/h 70  eiro
  • 16 - 20 km/h 70  eiro
  • 21 - 25 km/h 80  eiro
  • 26 - 30 km/h 95  eiro
  • 31 - 40 km/h 160  eiro
  • 41 - 50 km/h 240  eiro
  • 51 - 60 km/h 440 eiro
  • vairāk nekā  60 km/h 600 eiro

Ātruma pārsniegšana ar kravas auto ar bīstamu kravu Vācijā:

Jūs esat pārsniedzis atļauto ātrumu ar kravas transportu, kurā atrodas bīstama krava vai ar pasažieru autobusu, kura kopējais pieļaujamais svars ir virs 3.5 t:

 • vairāk nekā 5 minūšu laikā vai vairāk nekā divreiz kopš brauciena sākuma
  • līdz 15 km/h 160 eiro
  • 16 - 20 km/h 160 eiro
  • 21 - 25 km/h 200  eiro
  • 26 - 30 km/h 280 eiro
  • 31 - 40 km/h 360  eiro
  • 41 - 50 km/h 480 eiro
  • 51 - 60 km/h 600  eiro
  • vairāk par 60 km/h 760 eiro
 • mazāk nekā 5 minūtes vai mazāk par divām reizēm no brauciena sākuma
  • līdz 15 km/h 120 еiro
  • 16 - 20 km/h 120 eiro
  • 21 - 25 km/h 160 eiro
  • 26 - 30 km/h 240 eiro
  • 31 - 40 km/h 320 eirо
  • 41 - 50 km/h 400 eiro
  • 51 - 60 km/h 560 eiro
  • vairāk nekā  60 km/h 680 eiro