Reikalinga skubi pagalba?

​ +49 9771 6356823

​ +49 1515 0300916

​ +49(0)1714 975307

Baudų užprotestavimas Europoje

Ką daryti, jei policija ar kitos institucijos, Jūsų nuomone, neteisėtai reikalauja sumokėti baudą, areštavo Jūsų automobilį, konfiskavo pinigines lėšas ar prekes?

Mes siūlome šį sprendimą:

Pagalba, bendraujant su policija

Mes padėsime Jums derėtis su policija ir gauti protokolo kopijas.

Teisinė konsultacija

Konkretaus atvejo teisinio statuso vertinimas, nustatytų sankcijų teisėtumo patikrinimas, derybos su policija, muitine ir kitais valdžios organais.

Kelių transporto priemonės atgavimas iš arešto

Pagalba, sumokant ar užprotestuojant baudą, taip pat pagalba dokumentų gavimo ir tolesnio judėjimo, perkrovimo organizavimo, muitinės dokumentų pakartotinio įforminimo, draudimo pašalinimo atveju.

Nuobaudų užprotestavimas

Nuobaudų užprotestavimas net iki teismo sprendimo.

80% atvejų pavyksta užprotestuti nuobaudą arba sumažinti išieškojimo sumą!

Laikotarpiai

Kai kurių nuobaudų galima išvengti tiesiog įvykio vietoje. Bausmė turi būti skundžiama per dvi savaites. Bylos sprendimas ne teismo tvarka trunka apie tris mėnesius.

Reikalingi dokumentai ir informacija

  • Protokolo kopija ir baudos mokėjimo kvitas
  • Kontaktinio asmens policijoje adresas ir telefono numeris
  • Įgaliojimas
  • Vairuotojo aiškinamasis raštas  
  • Kopijos dokumentų, kurie įrodo nekaltumą