Reikalinga skubi pagalba?

​ +49 9771 6356823

​ +49 1515 0300916

​ +49(0)1714 975307

Baudos už poilsio ir vairavimo režimo pažeidimą

Bauda už pertraukos sumažinimą:

Jūs sumažinote pertrauką
... mažiau, nei 15 minučių: bauda vairuotojui 30 €, bauda transporto savininkui 90 €,
... daugiau, nei 15 minučių už kiekvieną papildomą valandos ketvirtį: bauda vairuotojui 60€ , bauda transporto savininkui 180 €.

Vairavimo dienos normos viršijimas:

Jūs viršijote vairavimo režimo dienos limitą
... iki 1 valandos: 30 € bauda vairuotojui, bauda transporto savininkui 90 €,
... iki 2 valandų už kiekvieną papildomą pusvalandį: 30 € bauda vairuotojui; bauda transporto savininkui  90€,
... daugiau nei 2 valandos už kiekvieną papildomą pusvalandį: bauda vairuotojui 60 €; bauda transporto savininkui 180 €.

Vairuotojo kortelės nebuvimas:

Jūs nepateikėte vairuotojo kortelės patikrinimui ar neturėjote jos su savimi, ir tuo pačiu
... nesuteikėte galimybės atlikti patikrą: bauda vairuotojui 250 €
... apsunkinote patikrą: bauda vairuotojui  75€.
Poilsio dienos režimo sumažinimas:
Jūs nesilaikėte dienos poilsio režimo
... iki 1 valandos: 30 € bauda vairuotojui,
... iki 3 valandų už kiekvieną papildomą valandą: 30 € bauda vairuotojui; bauda transporto savininkui  90€,
... daugiau nei 3 valandas už kiekvieną papildomą valandą: 60 € bauda vairuotojui; bauda transporto savininkui 180 €.